mekanikal na jack

  • mechanical jack

    mekanikal na jack

    Mechanical Jack/Rack Jack
    Ang manual steel jack ay idinisenyo sa pamamagitan ng mechanical transmission principle.Ito ay isa sa mga pinakamahusay na tool sa pag-angat na ginagamit sa pag-aayos at pagsuporta, atbp. Ang pag-angat o pagbaba ng bilis ay nakokontrol,
    Bukod dito, napagtatagumpayan nito ang pagkukulang ng mga karaniwang hydraulic jack na ang pagbaba ng taas at bilis ay hindi makontrol kapag tumutulo ang langis.